ส่งดอกไม้และของขวัญ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย สั่งเลย * Peak Flowers Delivery Thailand.

Privacy Policy & Business Policy

Privacy Policy & Business Policy

เราเป็นร้านส่งดอกไม้สดและส่งของขวัญทุกชนิดและให้บริการดูแลจัดส่งดอกไม้และของขวัญให้กับ ลูกค้ามานานมาก ช่วงแรกๆจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงแต่เนื่องจากลูกค้าได้ขยาย ตัวมีผู้รับในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมากมายจึงทำให้เราเริ่มการมาดูแลการจัดส่งดอกไม้และของขวัญให้ ลูกค้าในต่างจัดงหวัดด้วยมากขึ้น

การจัดส่งจะแล้วแต่พื้นที่ ว่าห่างไกลจากร้านซัพพลายเออร์ของเรามากน้อยแค่ไหน แต่เราจะเน้น การจัดส่งให้ได้เกือบทุกพื้นที่ 100% ที่ต้องเน้นร้านดอกไม้ซัพพลายเออร์ในพื้นที่เนื่องจาก การ บริการจัดส่งที่รวดเร็ว สามารถจัดส่งได้ภายในวันเดียวกันและคุณภาพในการจัดดอกไม้จะเป็น มาตรฐานเดียวกับร้านสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ ในระยะเริ่มแรกเราจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจคุณภาพ ของดอกไม้และของขวัญให้ใกล้เคียงสินค้าในเว้ปไซด์ของเราให้มากที่สุด ทำความเข้าใจในกา รดูแลลูกค้าของเราร่วมกับทางซัพพลายเออร์ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการผิดพลาดและดอกไม้ที่จัด ส่งต้อง สวย สด และมีคุณภาพดีตามที่เราแจ้งรายละเอียดไว้ในสินค้า

เราสามารถรับประกันได้ว่าร้านสาขาของเราทุกร้านใช้ดอกไม้ที่สวยและมีคุณภาพได้โดยการให้ ทางร้านดอกไม้ในสาขาถ่ายรูปการจัดดอกไม้ในแต่ละออร์เดอร์ให้ก่อนที่จะจัดส่งและเรายังให้ทาง ร้านขออนุญาตจากลูกค้าเพื่อถ่ายรูปตอนรับสินค้าด้วยว่ามีคุณภาพเหมือนเดิมทุกประการก่อนส่ง มอบให้ถึงมือผู้รับอย่างดีที่สุดจึงเป็นที่มาของชื่อร้านเราที่ เป็นจุดสุดยอดของการจัดส่งมอบดอกไม้ด้วยความความรักและแทนความรู้สึกที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจและดูแลผู้รับอย่างดีที่สุด www.peakflowersdelivery.com

เราเป็นร้านส่งดอกไม้สดและส่งของขวัญทุกชนิดและให้บริการดูแลจัดส่งดอกไม้และของขวัญทั้งในและต่างประเทศ ให้กับ ลูกค้ามานานมาก ช่วงแรกๆจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงแต่เนื่องจากลูกค้าได้ขยาย ตัวมีผู้รับในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมากมายจึงทำให้เราเริ่มการมาดูแลการจัดส่งดอกไม้และของขวัญให้ ลูกค้าในต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วยมากขึ้น

การจัดส่งจะแล้วแต่พื้นที่ ห่างไกลจากร้านซัพพลายเออร์ของเรามากน้อยแค่ไหน แต่เราจะเน้น การจัดส่งให้ได้เกือบทุกพื้นที่ 100% ที่ต้องเน้นร้านดอกไม้ซัพพลายเออร์ในพื้นที่เนื่องจาก การ บริการจัดส่งที่รวดเร็ว สามารถจัดส่งได้ภายในวันเดียวกันและคุณภาพในการจัดดอกไม้จะเป็น มาตรฐานเดียวกับร้านสำนักงานใหญ่ ในระยะเริ่มแรกเราจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจคุณภาพ ของดอกไม้และของขวัญให้ใกล้เคียงสินค้าในเว้ปไซด์ของเราให้มากที่สุด ทำความเข้าใจใน

การดูแลลูกค้าของเราร่วมกับทางซัพพลายเออร์ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการผิดพลาดและดอกไม้ที่จัดส่งต้อง สวย สด และมีคุณภาพดีตามที่เราแจ้งรายละเอียดไว้ในสินค้า

เราสามารถรับประกันได้ว่าร้านสาขาของเราทุกร้านใช้ดอกไม้ที่สวยและมีคุณภาพได้โดยการให้ ทางร้านดอกไม้ในสาขาถ่ายรูปการจัดดอกไม้ในแต่ละออร์เดอร์ให้ก่อนที่จะจัดส่งและเรายังให้ทาง ร้านขออนุญาตทุกครั้งจากลูกค้าเพื่อถ่ายรูปตอนรับสินค้าด้วยว่ามีคุณภาพเหมือนเดิมทุกประการก่อนส่ง มอบให้ถึงมือผู้รับอย่างดีที่สุดจึงเป็นที่มาของชื่อร้านเราที่ เป็นจุดสุดยอดของการจัดส่งมอบดอกไม้ด้วยความความรักและแทนความรู้สึกที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจและดูแลผู้รับอย่างดีที่สุด www.peakflowersdelivery.com

เนื่องจากเราเป็นร้านส่งดอกไม้และให้บริการการจัดส่งของขวัญให้ถึงมือผู้รับ โดยการติดต่อประสานงานกับทางผู้รับและทางซัพพลายเออของเราโดยไม่ได้จัดส่งดอก ไม้สดให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์หรือทางพัสดุ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบและ ความรวดเร็วในการจัดส่งให้ถึงมือผู้รับโดยเร็วที่สุดและให้ตรงกับเจตนาของผู้สั่งให้ มากที่สุด

เช่น ถ้าลูกค้าสั่งแจกันดอกไม้รวมในงบประมาณและราคาเราจะทำการจัดส่งลูกค้าในสินค้าดอกไม้หลักตามแบบที่ลูกค้าเลือกเข้ามาแต่อาจจะไม่ 100% ที่จะใช้ดอกไม้ให้เหมือนกับแคตตาล้อคทั้งหมดแต่เราจะใช้ดอกไม้ใกล้เคียงกับโทนสีและรูปแบบการจัดที่ลูกค้าเลือกเข้ามาโดยอาจจะทดแทนดอกไม้ชนิดอื่นที่มีในสต้อคแต่จะไม่มีดอกทั้งหมดตามแบบแต่จะทำให้สวยและมีมูลค่าที่เท่ากัน.

*ดอกไม้หลักจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยที่ยังไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสีแต่ดอกไม้หลักยังต้องเป็นดอกที่ใช้เป็นหลักในการจัดดอกไม้ในสินค้าแต่ละรายการโดยจะต้องแจ้งและถามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักการติดต่อลูกค้าจะต้องแจ้งให้ผุ้รับทราบว่ามีของไปส่งแต่ถ้าคนรับต้องการทราบว่าสินค้าเป็นอะไรเราต้องแจ้งให้ผู้รับทราบโดยเปิดเผยเพื่อให้ผู้รับสบายใจในการรับของแต่ละชิ้นก่อนการจัดส่งซึ่งจะสร้างความสบายใจและไม่สร้างแรงกดดัน และความหวาดระแวงให้กับผู้รับว่าเป็นอะไรและสะดวกใจที่จะรับสินค้านั้นๆหรือไม่ก่อนเสมอ.

*สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณีเพราะเราเข้าใจว่าความรักความห่วง ใย ไม่สามารถตีค่าหรือประเมินราคาได้เราจึงถือว่าดอกไม้เป็นตัวแทนในการส่งความรักและความห่วงใย ได้อย่างดีที่สุดจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดได้

*สำหรับการเปลี่ยนคืนสินค้าที่เสียหายถ้าความเสียหายเกิดจากการจัดส่งหรือความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่จัดส่งของเราสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าให้ภายในวันเดียวกันหรือในวันถัดไปแต่ต้องมีสินค้าที่อยู่ในสภาพเดิมเพื่อเปลี่ยนคืนและไม่สามารถเปลี่ยนแบบการจัดเป็นอย่างอื่นจากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ทำการสั่งมาตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้น …การจัดส่งจะมีการแจ้งเพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนจัดส่งประมาณ1-2 ชั่วโมงการจัดส่งเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะมีตารางการจัดส่งที่แน่นอนและไม่สามารถรอคอยผู้รับได้ไม่เกินท่านละ 10-15 นาทีเท่านั้นจึงแจ้งไว้เพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนี้ ด้วยค่ะ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในทุกกรณี เพราะว่ารายละเอียดการจัดส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งและผู้รับจะใช้ข้อมูลปัจจุบันที่ลูกค้าทำรายการแจ้งให้เราในแบบฟอร์มการสั่งซื้อในแต่ละครั้งซึ่งจะต้องแจ้งในวันที่ทำการสั่งสินค้าในแต่สละครั้ง จะทำให้สามารถใช้ข้อมูลปัจจุบันที่ลูกค้าแจ้งมาได้ดีกว่า และเราจะมีเพียงประวัติข้อมูลการติดต่ออีเมล์ ของลูกค้าเท่านั้น แต่เราก็จะลบอีเมล์ ในทุกๆ ปี เพื่อไม่สะสมอีเมล์ เก่าๆที่ได้ติดต่อลูกค้าไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าในทุกกรณ๊เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าทุกครั้ง